top of page
Group 24.png

ก้าวสู่เส้นทางอาชีพใหม่

SUPP Financial Planner

เป็นเจ้านายตัวเองได้เต็มที่
มีอิสระทั้งการเงินและการงาน

กับการเป็นนักวางแผนการเงิน

นักวางแผนการเงิน (Financial Planner)

คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการเงินแบบองค์รวม

นักวางแผนการเงิน หรือ ที่ปรึกษาการเงิน มีหน้าที่ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการการเงิน

ของลูกค้า ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ไม่ว่าจะเป็นการ เก็บออม การลงทุนระยะสั้นและระยะยาว วางแผนประกัน วางแผนเกษียณ การจัดการภาษี หรือมรดก
เพื่อให้เงินเก็บของลูกค้าได้ทำงานและงอกเงยอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

งานของนักวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาการเงิน คือการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของลูกค้าและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากนั้นจึงออกแบบแผนการเงินที่สอดคล้องกับลูกค้า เพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

" เพราะเรื่องการเงิน เป็นเรื่องสำคัญของชีวิต "
ที่ไม่มีสอนในบทเรียน รู้ก่อน ก็สามารถนำไปต่อยอดได้ก่อน

ถ้าหากคุณเป็นคนที่เชื่อในความสามารถของตัวเอง
มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

SUPP พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริม ศักยภาพของคุณตั้งแต่ 0 ไปถึง 100

Group 28.png
Group 28.png

Great Benefit &
Career Advancement

เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
กำหนดได้เอง

โอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชีพการเงิน

รายได้ที่ไม่มีเพดานจำกัด
พร้อมการันตีแผนรับรองรายได้ 12 เดือนแรก

shutterstock_1646781304 1.png
shutterstock_2091042430 1.png

Skill & Knowledge

พัฒนาความรู้ด้านการวางแผนการเงิน

ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย
เพื่อการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาทักษะการขาย และการสร้างความสัมพันธ์

พัฒนาการจัด Financial Portfolio &
Asset Allocation

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงิน
ที่หลากหลาย
ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

Group 39.png
Group 37.png

งานสัมมนา, Workshop,
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และเสริมสร้างประสบการณ์

Group 38.png

มี Coach ผู้เชี่ยวชาญ
ให้ความรู้และคำแนะนำ
สำหรับการสอบประกอบวิชาชีพ

Event & Activities

อนาคตที่คุณกำหนดเองได้
กับ SUPP Financial Planner

นักวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาการเงิน

Group 40.png

สิทธิประโยชน์ จากการเป็น CFP กับ SUPP

SUPP ACADEMY

ไม่มีความรู้ ไม่มีพื้นฐาน ไม่ต้องกลัวว่าจะทำงานด้านนี้ไม่ได้

SUPP Academy พร้อมพัฒนาและส่งเสริมทักษะความรู้ของคุณ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพ
เพื่อให้คุณมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดในเส้นทางอาชีพสายการเงินได้

รูปแบบการทำงานของ Financial Planner

วางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ที่เหมาะสมกับลูกค้า

ค้นหาเป้าหมาย
การเงินของลูกค้า

ตรวจสอบภาพรวม
สถานะการเงินของลูกค้า

Group 51.png

ขั้นตอนการเป็น
“นักวางแผนการเงิน”

CFP : Certified Financial Planner

Your success is our success

เรื่องราวของผู้ที่มาจากหลากหลายสายอาชีพ
และเริ่มต้นเส้นทางใหม่กับการเป็นนักวางแผนการเงินกับ SUPP

มาสมัครเป็น SUPP FINANCIAL PLANNER

โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อมาร่วมทีมกับเรา

**คุณสมบัติผู้สมัคร : จบปริญญาตรีขึ้นไป / อายุไม่เกิน 39 ปี

  • Facebook

Thanks for submitting!

bottom of page